Met linialen in Word kunt u tekst, afbeeldingen, tabellen en andere elementen in uw documenten plaatsen. Om een ​​beetje extra documentruimte te krijgen, kunt u zowel de horizontale als verticale linialen verbergen.

Als u op een klein scherm werkt, wilt u misschien delen van het Word-venster tijdelijk verbergen om de ruimte die voor uw document wordt gebruikt te maximaliseren. Als u de linialen momenteel niet gebruikt, kunt u ze verbergen en ze vervolgens verbergen.

De linialen in Word worden alleen weergegeven als u zich in de afdruklay-outweergave bevindt. Dus, als u de linialen niet ziet, en u hebt ze niet uitgeschakeld, klik dan op het tabblad "View" en klik vervolgens op de knop "Print Layout" in de Views-sectie.

Op het tabblad Weergave kunt u ook de linialen verbergen of weergeven. Als u de linialen wilt verbergen, verwijdert u het vinkje uit het vak "Liniaal" in het gedeelte Tonen. Om de linialen opnieuw weer te geven, vinkt u gewoon het vakje "Liniaal" aan.

De linialen worden uit de documentruimte verwijderd en u krijgt meer ruimte om te werken. Om de linialen opnieuw weer te geven, vinkt u gewoon het vakje "Liniaal" aan op het tabblad Weergave.

Als u de verticale liniaal die wordt weergegeven aan de linkerkant van de documentruimte niet gebruikt, maar u de horizontale liniaal boven aan de documentruimte wilt weergeven, kunt u alleen de verticale liniaal verbergen. Klik hiervoor op het tabblad "Bestand".

Klik in het backstage-scherm op "Opties" in de lijst met items aan de linkerkant.

Klik op 'Geavanceerd' in de lijst met items aan de linkerkant van het scherm Word-opties.

Blader omlaag naar het gedeelte Weergave en schakel het selectievakje 'Verticale liniaal weergeven in afdrukweergave' uit.

Klik op "OK" om de wijziging te accepteren en het dialoogvenster Word-opties te sluiten.

Nu is de verticale liniaal verborgen. Als het vakje "Liniaal" is ingeschakeld op het tabblad Beeld, wordt de horizontale liniaal nog steeds boven aan de documentruimte weergegeven.

Merk op dat als het vak "Liniaal" in het gedeelte Tonen van het tabblad Weergave is uitgeschakeld, er geen liniaal wordt weergegeven, ongeacht of de verticale liniaal is ingeschakeld.

U kunt het lint ook in Word verbergen om meer documentruimte vrij te maken.

Top Tips:
Reacties: